NET Pickleball

(สินค้าพร้อมส่ง) AQUA NET Pickleball สีขาว
ขนาดมาตรฐานแข่งขัน โครงสร้างเหล็กอย่างดี เชือกเน็ตหนา ไม่ขาดง่าย
จำนวนเหล็กท่อตรงยาว จำนวน 8 ชิ้น
เหล็กท่อข้องอ 2 ชิ้น
ข้อต่อตัว T อันเล็ก 1 ชิ้น
เหล็กเสากลาง 1 ชิ้น
กระเป๋า 1 ชิ้น
ตาข่ายเน็ต สีดำ 1 ชิ้น

ฐานเสาเหล็ก เพื่อติดยึดตาข่าย 3 ขุด กลาง / ซ้าย / ขวา

สินค้าแบรนด์ AQUA ตัวอย่างสินค้าใช้งานอยู่ที่สนาม Pickleball สวนเบญจกิตติ กทม.

จำกัด 1 ชิ้น ต่อ 1 ออเดอร์

 

ที่เห็นในรูป เป็น สนาม Pickleball ที่ สวนเบญจกิตติ

ราคาขาย
2,200 บาท
จำนวน: มีสินค้า
Visitors: 778,967