ลูกปิงปอง


  • ลูกปิงปอง Kingnik 3 ดาว ไร้รอยต่อ
    ลูกปิงปองพลาสติค (PLASTIC BALL) ลูกปิงปองผลิตจากวัสดุประเภทพลาสติค เพื่อแก้ปัญหาการลดลงของการผลิตเซลูลอยด์ซึ่งเป็นวัสดุหลักในการผลิตลูกปิงปองในอดีต โดยลูกพลาสติคที่ทางสมาพันธ์เทเ...

  • GEWO_BALL.png
    ลูกปิงปองเซลูลอยด์ (CELLULOID) ลูกปิงปองผลิตจากวัสดุเซลูลอยด์ (CELLULOID) มีการใช้งานในวงการปิงปองทั่วโลกมาเป็นระยะเวลานาน ปัจจุบัน ITTF รับรองลูกปิงปองทั้งที่ผลิตจากทั้งเซลูลอยด์ ...


Visitors: 724,943