ไม้ปิงปอง Butterfly รุ่น TIMO BOLL ALC

ข้อมูล ไม้ปิงปอง Butterfly รุ่น TIMO BOLL ALC

ชั้นไม้ : 7 ชั้น

น้ำหนัก : ประมาณ 86 กรัม

ความหนา : ประมาณ 5.7 ม.ม.

ขนาดหน้าไม้ : 157 ม.ม. x 150 ม.ม.

โครงสร้างไม้ : KOTO - ALC - LIMBA - KIRI - LIMBA - ALC - KOTO

Visitors: 670,300